Uncategorized

1 Year of Mormors Bakeri!

1-års jubileum på Mormors Bakeri
Söndag 16 december 2018 från 09.00-20.00

Mormor Bakeri vill bli 1 år! Vilket fantastiskt år! Vi startade i december i ett historiskt hus från 1875, som vi renoverade under de senaste två åren och gjorde det till ett café. Vi hade ingen aning om folk skulle komma och tycka om vår plats. Men de kom för att ta med sig sina familjer och vänner. Vi har just öppnat vårt bed & breakfast, konstgalleri, lekplats och bondgård med lokala frukter, grönsaker och träd. Vi har lärt oss så mycket och det finns så mycket utrymme att växa och förbättra, det är otroligt. Vilket spännande år, fullt av underbara händelser som vår Apple festival, påsk workshops, barngrupper och konserter. Vi är väldigt tacksamma och verkligen ödmjukade av allt stöd från människor och lokalsamhället. Tusentals människor besökte oss, många fler än vi förväntade oss. Mormors Bakeri blev verkligen en plats där alla kan känna sig hemma, som vi hoppades på.

TACKER med en liten fest den 16 december!
Vi vill ha en gratis bit födelsedagstårta för alla samt ansiktsmålning för barnen. Naturligtvis ignorerar vi inte julens atmosfär, så vi vill ha några heta glögg, kakor och några andra godis! Vi ses snart på Mormors Bakeri!

Morbar Bakeri, inklusive de unga svenska flickorna utan vem det inte skulle vara möjligt att köra caféet, skulle vilja tacka.

Mormors Bakeri är öppen året runt (onsdag till söndag från 09.00-20.00).

Tack och alla de bästa
Pavlina från Mormors Bakeri

 


 
1 Year of Mormors Bakeri!
Sunday, 16 December 2018 from 09:00-20:00
 
Mormors Bakeri will turn 1 year! What an amazing year! We started out last December in an historic house from 1875, which we renovated for the last two years, turning it slowly into a café. We had no idea if people would come and like our place. But they came and they started to bring their families and friends along. Soon we had to expand our little place with tables and a kitchen outside to fit everyone in. We also opened our bed & breakfast, art gallery, playground and farm shop with local fruits, vegetables and trees. We learned so much and there is still so much space to grow and improve, it’s incredible to see how much the place changed already. What an exciting year, full of wonderful events like our Apple festival, easter workshops, child groups and concerts. We are very grateful and truly humbled by all the support from people and the local community. Thousands of people visited us, many more than we expected. Mormors Bakeri really turned into a place where everyone can feel at home, as we hoped for. 
 
We want to say THANK YOU with a little party on the 16th of December! 
We will have a free piece of birthday cake for everyone as well as face painting for the kids. Of course we are not ignoring the Christmas vibe, so we will also have some hot Glögg, cookies and some other treats! See you soon at Mormors Bakeri!
 
We want to use this occasion to thank all the people and volunteers, who help us and last but not least – our wonderful staff of Mormors Bakeri, including the young Swedish girls without whom it wouldn’t be possible to run the café. 
Mormors Bakeri is open the whole year around (Wednesday to Sunday from 09.00-20.00). 
 
Thank you and all the best
Pavlina from Mormors Bakeri 
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s