Om oss / About us

Vilka är vi?

Mormors Bakeri är ett kulturhus med café, butik, Bed & Breakfast och konstgalleri förvaltat av Søren Ventegodt (ägare) och Pavlina Kordova (ledare).

Pavlina Kordova studerade ursprungligen bokföring i Prag; Därefter studerade hon teatervetenskap vid Charles University i Prag. Hon bytte sedan bana och blev existentiell psykoterapeut och sexolog. År 2012 träffade hon Søren och år 2015 kom hon till Sverige för att sköta Mormors Bakeri.

Søren Ventegodt är forskare i livskvalitet, holistisk medicin och författare till 20 böcker om hälsa och lycka. Han är direktör för forskningskliniken för holistisk medicin i Köpenhamn. Søren äger också Elsebråne Retreat Center and Organic Farm.

Dessutom erbjuder Søren och Pavlina kurser om livskvalitet, hälsa och lycka över hela världen.

Mormors Bakeri ägs av den svenska divisionen Danska Livskvalitet ApS med namnet »Livskvalitets Svenska Filial«.

 


Who are we?

Mormors Bakeri is a culture house with café, shop, Bed & Breakfast, and art gallery managed by Søren Ventegodt (owner) and Pavlina Kordova (director).

Pavlina Kordova originally studied accounting in Prague; after that she studied Theater Science at the Charles University in Prague. She then changed her path and became an existential psychotherapist and sexologist. In 2012 she met Søren and in 2015 she came to Sweden to manage Mormors Bakeri.

Søren Ventegodt is a researcher in the quality of life, holistic medicine and an author of 20 books on health and happiness. He is a director of the Research clinic for Holistic Medicine in Copenhagen. Søren also owns Elsebråne Retreat Center and Organic Farm.

Additionally Søren and Pavlina offer courses on quality of life, health and happiness all over the world.

Mormors Bakeri is owned by the Swedish Division of the Danish company Livskvalitet ApS that carries the name: »Livskvalitets Svenska Filial«.

 

Advertisement