Vårfestival 

 

 

Note: We know it’s difficult times for events like this but we felt like it’s still needed to bring some fun and entertainment! Of course we will make sure to keep to the regulations by having the festival outside in the garden, with space between the tables and 1m distance in general. The number of guests will be limited to 50 people at the time (unless regulations change)

 

Vårfestival 

MED LOPPIS

lördag, 16. maj 2020

från 10:00 till 19:00 på Mormors Bakeri

KONST

se vår utställning och levande målning med Mija Holmqvist

LIVE MUSIK

vårkonsert i trädgården med  “Dennis Hollström & Matilda Hjärtstam”  kl. 16:00

TRÄDGÅRDSKÖTSEL

titta på vår samling av växter och frön och lär dig hur man planterar ett fruktträd

MAT OCH SÖTT

kaka och vå elförsäljning i trädgården

ROLIGT FÖR BARNEN

Måla och så frön i dina egna blomkrukor

 

Gå med i loppis gratis!

Du kan komma och sälja dina
skatter gratis och låna ett av
våra bord. Skriv till
mormorsbakeri@gmail.com för
mer info eller kom bara den dagen!

 

 

 


 

Spring Festival

with flea market

Saturday, May 16, 2020 from 10am to 7pm at Mormors Bakeri 

 

ART

see our exhibition and live painting with Mija Holmqvist

LIVE MUSIC

spring concert in the garden

GARDENING

Have a look at our collection of plants and seeds and learn how to plant a fruit tree

FOOD AND SWEET

cake and waffle sales in the garden

FUN FOR THE CHILDREN

Paint and plant seeds in your own flower pots

 

Join the flea market for free!

You can come and sell your treasure for free and borrow one of your tables. write to mormorsbakeri@gmail.com formore info or just come those days!